TAVAS'IN COĞRAFİ KONUMU

Denizli'nin güney batısına düşen Tavas, denizden yüksekliği 950 metre olan şirin bir ilçedir.1691 km kare yüzölçümündedir.1997 nüfus sayımına göre, nüfusu 12.949, 2000 nüfus sayımına göre ise de 65.136.000 dir.Kasaba ve köyleriyle beraber nüfusu 62,981 dir. 10 kasaba ve otuzaltı köyü vardır.Tavas'ı doğudan Acıpayam,batıdan Aydın Karacasu,güneyden Kale,kuzey batıdan Babadağ ilçeleriyle kuzeyden Denizli ili çevrelemektedir.
İlçe yüzey şekilleri bakımından etrafı dağlarla çevrili düz bir ova görünümündedir.Esasında Tavas ovası 950 rakımlı bir yayladır.Tavas ovası mezoik kalkerden olup 2. Zaman oluşumu karekterindedir. Bu ova 30.000 hektardır. Kuzeyde Babadağ, Güneyde Bozdağ, Doğuda (Kızılhisar)Serinhisar dağları, batıda Kale ilçesiyle çevrilmiştir. Bu ovanın Bozdağ eteklerinde bulunan bölümüne Barza ovası denir. İlçemizdeki önemli dağlar şunlardır. Çıplak dağı,ilçe merkezinin doğu bitişiğindedir.Büyük baba ve kara baba dağları Yahşiler ve Seki köylerinin tam kuzeyindedir.Büyük Baba Aydın Karacasu tarafına bakan gökbel'in kuzey doğusundaki en yüksek zirvedir.Bu zirvenin tepesi 20.000 metre karelik düz bir alan olup Baba türbesininde burada olduğu rivayet edilmektedir.Karababa dağı,Karahisar kasabası Yağlılar mahallesinin tam kuzeyinde en yüksek zirvedir.Bu zirvede yazları kar eksik olmaz.Bu zirvenin doğusunda Karacaoluk,batısında Dolayoluk,güneyinde Çağlak su kaynakları vardır. Kızılhisar dağı,Sarabat köyü ile Serinhisar ilçesi arasındaki dağdır. Tınaz dağı,Pınarlar kasabası ile Ovacık köyü arasındaki dağdır.Dede dağı Solmaz ile baharlar köyleri arasında bir dağ olup adını dede türbesinden almıştır. Bozdağ, Balkıca ve Derinkuyu köylerinin doğusundaki dağdır. Zirvelerinde sedir ormanları vardır.Acıpayam ilçesinin Gireniz vadisi ile Tavas'ın Barza ovası arasında bulunur. Tavas-Acıpayam ilçe sınırını oluşturur. Yüksekliği 2.241 metredir. Avdan dağı Kayapınar ve Denizoluk köyleri yakınındadır.

NÜFUS VE DAĞILIM

İlk kez 1884 yılında Dahiliye Nezareti'ne bağlı olarak 'Nüfus'u Umumiye Müdüriyeti' kurulan teşkilat 1889 yılında yapı ve hizmet alanı genişletilerek 'Sicili Nüfus Ahali İdari Umumiyesi' adını almıştır.

1914 yılında çıkarılan kanunla nüfus teşkilatı yeniden örgütlenerek devletin nüfus işlerini yapmak, yönetmek, nüfus istatistiklerini toplamak ve nüfus yazımı yapmak şeklinde düzenlenmiştir.

1320 (1904) yılında Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki genel nüfus yazımı yapılmış, bugünkü konumuyla nüfus aile kütükleri oluşturulmuştur.

İlçemizde de tutulan bu kayıtlar Hükümet Konağı'nın 1335 (1919) yılında yanması sonucu tamamen yanmış, daha sonra 1341 (1925) yılında tekrar yöresel yazılım yapılmakla bugünkü işlem gören nüfus kütükleri oluşturulmuştur. Bu yazım itibariyle 1341 (1925) yılından  önce ölen vatandaşlarımızın kayıtları mevcut değildir.

1985 yılında yapılan bir düzenleme ile de ilçemiz MERNİS projesine dahil olmuş ve tüm kayıtlar bilgisayardan takip edilmeye başlanmıştır.