Tavas Ticaret Odası, üyelerine hizmet vermekte olan bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşudur. Toplam üç çalışanı olan odamızda; bir Genel Sekreter, bir Ticaret Sicili Müdürü,  bir Ticaret Sicili Tescil Yetkilisi, görev yapmaktadır.

Tavas Ticaret Odamızda; Tavas, Kale ve Beyağaç ilçeleri sorumluluk alanımız olarak yer almaktadır. Odamız Yönetim Kurulu Başkanlığını Saffet İNAMLIK’ın yaptığı ve beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu ile Meclis Başkanlığını Raşit GÜLCÜ’nün yaptığı ve on üyeden oluşan bir meclisimiz bulunmaktadır. Her birinde beşer üye bulunan beş  meslek komitemiz vardır. Odamızda 600’e yakın üye yer almaktadır.

Odamızın hizmet konularına baktığımızda; oda ve ticaret sicil ile ilgili işlemleri; Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Yerli Malı Belgesi işlemlerini, Sayısal Takograf işlemlerini, iş makinesi tescil işlemlerini, Rayiç Fiyat Tespiti İşlemleri; ihracatta kullanılan belgelerin onayını (A.TR, EUR 1, Menşe Şehadetnamesi …) Devlet hibe, destek ve kredilerle ilgili bilgilendirmeleri, Üyelerimize online yada yüz yüze verdiğimiz eğitimleri görmekteyiz.