Ticaret Sicil Gazetesi(e-imzalı)
1 Ocak 1970

 • Tavas Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilen Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi (TSY md 111) ve İflas ve Konkordato Belgesi (4734 K. 10 md. a ve b bendi) talepleri MERSİS üzerinden e-imzalı olarak verilebilecektir.
  • T.C. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleri ile hayata geçirilen uygulama ile dijitalleşme yolunda dev bir adım daha atılmış oldu
   • Ticaret Sicili Belgelerini elektronik almak  isteyen Tavas Ticaret Odası üyelerimiz Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden giriş yaparak belge başvuruları alanından e-imzalı belge müracaatında bulunabilmektedir.
    • Söz konusu belgeler için MERSİS üzerinden talepte bulunulması ve belge harç ücretinin Sanal POS üzerinden ödenmesini takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü personellerimiz tarafından gerekli kontroller yapılacak ve e-imzalı olarak üretilerek başvuru sahiplerine elektronik olarak teslim edilecektir.

     • Tüm üyelerimize önemle duyurulur.