07 12 2023

Dışişleri Bakanlığımızdan alınan yazıya atfen, Karakas Büyükelçimiz Naci Aydan

Karamanoğlu'nun Venezuela Ulaştırma Bakanlığında Entegrasyon ve Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü

Eliana Salazar ile bir görüşme gerçekleştirdiği, görüşmede Genel Müdür Salazar'ın 8-10 Aralık 2023

tarihlerinde Karakas'ta II. Ulaştırma Fuarının düzenleneceğini ve ülkemizin ulaştırma alanındaki özel sektör

temsilcilerinin söz konusu fuara katılmasından memnuniyet duyacaklarını bildirdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, fuarın ana hedefinin stratejik bir sektör olan ulaştırma alanında işbirliklerinin geliştirilmesi

ve bu alanda ekonomik yatırımların artırılması olduğu iletilmektedir. 2022 yılında düzenlenen I. Ulaştırma

Fuarında yaklaşık 109 milyon Avro yatırıma dair 124 anlaşma imzalandığı belirtilmektedir. Fuar hakkında

ayrıntılı bilgiye "expo-transporte.com" adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.