04 03 2024

T.C. Denizli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yazısına istinaden ;

Sanayi Sicil Bilgi Sistemine kayıtlı olan işletmelerin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık İşletme

Cetvellerini e- devlet şifresi ile Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden 30 Nisan 2024 tarihine kadar

doldurmaları gerekmektedir.

Aksi durumda konunun, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre idari yaptırımı bulunmakta olup,

üyelerimizin bilgisine sunarız.