07 12 2023

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde ve EY Türkiye işbirliğinde 14 Aralık 2023 tarihinde saat:13:30'da TOBB Konferans Salonu'nda 'Enflasyon Düzeltmesi Semineri' gerçekleştirilecektir. Bahse konu seminerde, güncel ekonomik durum ve mali konular değerlendirilerek, enflasyonun muhasebeleştirilmesine ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Bu kapsamda, ekte programı takdim edilen toplantının üyelerinize duyurulması ve katılımcıların https://anket.tobb.org.tr/#/anket/enflasyon-duzeltmesi-semineri adresi üzerinden kayıt yaptırılabilir.