10 05 2022
Resmi Gazete'nin 14 Nisan tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılabilmesi düzenlenmiş, halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin ise 31 Aralık'a kadar yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiği belirtilmişti

İlgili Yönetmelikte yapılan değişiklikle yetki belgesi alımına ilişkin son tarih 30.06.2022 olarak güncellenerek süre uzatılmıştır.