25 08 2020
Tavas Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından verilen Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi (TSY md 111) ve İflas ve Konkordato Belgesi (4734 K. 10 md. a ve b bendi) talepleri MERSİS üzerinden e-imzalı olarak verilebilecektir.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin destekleri ile hayata geçirilen uygulama ile dijitalleşme yolunda dev bir adım daha atılmış oldu

Ticaret Sicili Belgelerini elektronik almak  isteyen Tavas Ticaret Odası üyelerimiz Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden giriş yaparak belge başvuruları alanından e-imzalı belge müracaatında bulunabilmektedir.

Söz konusu belgeler için MERSİS üzerinden talepte bulunulması ve belge harç ücretinin Sanal POS üzerinden ödenmesini takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü personellerimiz tarafından gerekli kontroller yapılacak ve e-imzalı olarak üretilerek başvuru sahiplerine elektronik olarak teslim edilecektir.


Tüm üyelerimize önemle duyurulur.