30 12 2019

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi gereğince, her yıl Ocak ayında üye kayıtları güncellenmektedir. Buna göre, içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyenlerin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınmaktadır.

Bu uygulama çerçevesinde, adres ve durumlarını bildirmemeleri ve son 2 yıla ait birikmiş aidat borçlarını ödemeyen firmaların üyelik kaydı, Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınacaktır. 31.12.2019 tarihine kadar, üyelerimizi güncel adres ve durumlarını bildirmeye ve son 2 yıla ait birikmiş aidat borçlarını ödemeye davet ediyoruz.

Herhangi bir mağduriyet ve hak kaybı yaşamamaları bakımından, üyelerimizin durumlarını gözden geçirmeleri ve Odamıza başvurmaları gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Tavas Ticaret Odası