08 10 2019

Aidat Borcu 2.Taksit Ödeme Zamanı

5174 sayılı TOBB Kanunu gereğince Odalara üye olan firmalar üyeliklerinden dolayı her yıl Yıllık Aidat ve Munzam Aidat ödemek zorundadırlar. Söz konusu aidat tutarı yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Oda’mıza olan 2019 yılına ilişkin aidat borçlarınızın ilk taksitini ödeme zamanı 31 Ekim 2019 tarihinde sona ermektedir. Borcun zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan oranda günlük olarak hesaplanarak Gecikme Zammı tahakkuk ettirilir.

Kredi Kartı İle Hızlı Aidat Ödemek İçin TIKLAYINIZ.